Przedmiot Działalności


Deklaracja Misji Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach jest samorządową instytucją kultury, działającą na rzecz bibliotek publicznych i społeczności lokalnej powiatu gliwickiego.

Bibliotekom publicznym powiatu gliwickiego służymy pomocą instrukcyjno - metodycznąi szkoleniową, gromadząc dla nich materiały biblioteczne z zakresu bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Sprawujemy nad nimi nadzór merytoryczny w ramach zadań statutowych.

Dla potrzeb społeczności lokalnej, przy ścisłej współpracy z bibliotekami publicznymi w powiecie gliwickim, gromadzimy materiały dotyczące powiatu, łącznie z dokumentami życia społecznego, na podstawie których następnie tworzymy bibliografię regionalną.Chcemy w sposób profesjonalny, kompleksowy i skuteczny umacniać rolę bibliotek publicznych w swoim środowisku, promować czytelnictwo w powiecie gliwickim oraz zaspokajać potrzeby informacyjne, edukacyjne i kulturalne ich użytkowników zgodnie z ich oczekiwaniami. Tym samym chcemy, zgodnie z Misją Powiatu Gliwickiego, współprzyczynić się do podniesienia poziomu życia mieszkańców naszego regionu.

Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez wspólne podnoszenie jakości świadczonych usług i aktywne poszerzanie ich zakresu, poprzez efektywne wdrażanie i doskonalenie innowacyjnych metod realizacji, zgodnych ze standardami nowoczesnego bibliotekarstwa publicznego oraz priorytetami ustalonymi w ramach programu budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Informacja wytworzona przez:
Krystyna Wołoch
email: pbp_gliwice@powiatgliwicki.pl tel.:32 230 70 84 fax: 32 230 70 84
, w dniu:  20‑11‑2011 19:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krystyna Wołoch
email: pbp_gliwice@powiatgliwicki.pl tel.:32 230 70 84 fax: 32 230 70 84
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
29‑06‑2015 13:52:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive